Tervetuloa käyttämään Lukeva varhaiskasvatus -seurantatyökalua!

Tämän työkalun tarkoituksena on auttaa paikallista varhaiskasvatuksen johtoa keräämään tietoa omien yksiköiden lukemisen käytänteistä. Työkalu tarjoaa kyselyn, johon yksikön henkilökunta voi vastata nimettömästi. Vastauksista muodostuu koonti, jonka perusteella hallinto voi arvioida yksikön kehittämisen tarpeita ja jo toimivia käytänteitä. Työkalussa on myös mahdollista vertailla eri aikoina toteutettujen kyselyjen tuloksia keskenään.

Päiväkodin johtaja voi kirjautua sisään tai rekisteröidä oman yksikkönsä tälle sivustolle tästä linkistä.